Купи евтино и продай скъпо

“Купи евтино и продай скъпо” – това е девиза на WALL STREET. Предполага се, че първата сделка се изразява в купуването на акции след което настъпва тяхната продажба.


Да допуснем все пак, че нашата оценка на пазара показва, че цените на акциите са най-високи и в бъдеще се очаква тяхното падане. Можем да изчакаме този момент, но можем да изпълним и девиза – “Купи евтино и продай скъпо”. Тази стратегия се използва от професионалистите, които знаят, че цената ще спадне значително по-бързо във времето BESSY, отколкото расте във времето HOSSY.
Да допуснем,че инвеститорът оперира със заемна сметка, получава 100 акции от инвестиционната фирма и ги продава по 20 лева за сумата 2.000 лева. Капиталният влог на инвеститора е 1.000 лева или 50% от стойността на акциите. Да предположим, че цената на акциите бързо спада и инвеститорът ги купува по 10 лева за сумата от 1.000 лева. Инвеститорът предоставя на инвестиционната фирма взети преди това 100 акции и състоянието на негова сметка се увеличава от 1.000 до 2.000 лева.
Да допуснем, че след продажба на 100 акции по 20 лева цената се е увеличила и инвеститорът ги купува по 25 лева. Инвеститорът губи 50% от своя капитален влог. При увеличаване на цената до 30 лева инвеститорът губи 100% от своите пари.
Продажбата на акциите на кредит е много рискована, в сравнение с купуването на кредит поради това, че цената на акцията може да спадне до нула, а теоретично може да се увеличи до безкрайност. В по-горните примери инвеститорът, опериращ със заемната сметка и купуващ 100 акции по 20 лева може да загуби максимално 2.000 лева, в същото време продаващият взетите на заем акции, поема неограничен риск. Например при увеличаване на цените на акциите до 100 лева ще загуби 8.000 лева.